Reiki

det japanska healingarvet


Reiki är en metod för djup avslappning & självläkning. Den kommer ursprungligen från Japan & har sina rötter inom buddhismen. Filosofin bakom Reiki bygger på den kinesiska medicinen där man menar att Ki är den energi som genomströmmar allt levande & behöver vara i ett flöde för att vi ska hålla oss friska. I Reiki arbetar jag med att starta/öka detta flöde till områden i kroppen där den stagnerat för att på så sätt hjälpa kroppen till självläkning. Behandlingen är djupt avslappnande & hjälper sinnet till stillhet & kroppen till ro.

Reiki är en holistisk behandlingsmetod vilket innebär att den arbetar på både det fysiska, mentala, emotionella & själsliga planet. Enligt den japanska läran är det viktigt att dessa fyra bitar är i balans med varandra för att skapa en balanserad enhet. En filosofi som jag lever & arbetar efter.


Det finns en del forskning på Reiki som bl.a. visar att nivåerna av smärta, trötthet & depression minskar med hjälp av återkommande behandling. Reiki används som komplement till traditionell sjukvård på sjukhus i många länder, där ibland Australien, England, Italien, Norge, Portugal, Spanien, Tyskland & USA. I Sverige är Reiki godkänt av skatteverket som rehabiliterande friskvård.

Reiki hos mig
en helande stund i stillhet


Varje behandling hos mig inleds med ett kortare samtal där du får svara på några frågor om din hälsa. Du får också möjlighet att ställa frågor till mig. Under en fysisk behandling ligger du nedbäddad med filtar på en mjuk bädd, vilandes till tonerna av lugn, hjärtöppnande musik. Du behåller alla kläder på under behandlingen. Jag håller sedan mina händer på eller strax ovanför din kropp under hela behandlingen.

Behandlingen avslutas med ett kortare samtal där du får möjlighet att ventilera tankar & upplevelser samt ställa frågor. Denna stund hålls kort för att upplevelsen ska få landa i stillhet hos dig & för att du ska få utrymme att lyssna inåt. Inom några dagar efter behandlingen kontaktar jag dig för en kort uppföljning, för att se hur du mår. 

Distansbehandlingarna går till på liknande vis men du som klient befinner dig på en lugn & ostörd plats i ditt hem under tiden som du tar emot Reiki från mig. Behandlingen inleds & avslutas på samma sätt som den fysiska behandlingen där du som klient erbjuds samtal över telefon eller via mail. Se Bokadirekt för bokningsvillkor.

Djurhealing
läkning för din älskade vän


Det är inte bara vi människor som behöver hjälp till hälsa, välmående & självläkning. Våra djur är i regel mycket duktigare än oss på att hjälpa sig själva att må bra men ibland behöver också de hjälp. Då är det vår skyldighet som djurägare att ge våra djur den vård som de behöver.


Djur har alltid haft en mycket speciell plats i mitt hjärta. Jag använder min healing i mötet med alla djur & jag vill ge tillbaka till dessa underbara varelser som givit mig så mycket genom hela mitt liv. Därför vill jag hjälpa dig som djurägare att ge extra omvårdnad & kärlek till din bästa vän.


Djurhealing kan lindra oro, smärta, lidande, oönskade beteenden samt stärka både det fysiska & psykiska välmåendet hos djuret. Det kan också bidra till att du som ägare får en ökad förståelse för ditt djur & att ni tillsamans får en bättre relation.


Jag erbjuder både fysiska besök i ditt & djurets hem i Gävle med omnejd (20 kronor/mil tillkommer) samt djurhealing på distans. Hemma hos er bestämmer ditt djur var & hur den vill ta emot healingen. På distans tonar jag in på ditt djur på samma sätt som vid en vanlig distansbehandling. Jag frågar alltid om djurets tillåtelse innan jag ger healing & respekterar djurets egna vilja, oavsett vad du som ägare anser dig vilja. Se Bokadirekt för bokningsvillkor.

Chakrabalansering

skapa flöde & harmoni


Vår energikropp består av tusentals mindre energipunkter, s.k. navis, där energin flödar igenom.  Utöver dessa består energikroppen även av större energipunkter, chakran, där energin möts. Navis & chakran kan ses som virvlar eller hjul av energi som ständigt är i rörelse. För att vi ska känna oss friska, välmående & i balans krävs att dessa hjul snurrar i takt med varandra & att energin kan strömma fritt genom dessa. Ett blockerat eller överaktivt chakra kan upplevas som en tryckande eller irriterande känsla kring området. Vi kan även uppleva besvär från muskler, vävnader & organ kopplade till chakrat. 

Inom den holistiska läran talar man framför allt om de sju chakran som finns belägna från roten av vår ryggrad upp till vår hjässa. Vid en chakrabalansering, där jag arbetar med att ta bort blockeringar & balansera energiflödet genom chakrat, är det dessa sju chakran jag arbetar med. En chakrabalansering är en kortare behandling som påminner om en Reikibehandling. Samma livsenergi genereras till ditt chakrasystem genom att jag håller mina händer på eller strax ovanför din kropp, på chakrapunkterna. Precis som vid en Reikibehandling ligger du nedbäddad med filtar på en mjuk bädd. Du behåller alla kläder på under behandlingen. Behandlingen inleds & avslutas med ett kortare samtal.

Observera att chakrabalansering även kan ges som distansbehandling. Då fungerar det på samma sätt som vid distansreiki. Se Bokadirekt för bokningsvillkor.

Medial vägledning

du frågar - dina guider svarar


Ibland bär vi på frågor som vi själva har svårt att svara på. Rädslor eller oro kring framtiden kan göra att vi får svårare att tona in & använda vår intution för att fatta viktiga beslut eller hitta svaren vi söker. Då kan det vara en befrielse att veta att vi ständigt är hållna av en högre kraft, vårt högre jag, våra guider & anhöriga på andra sidan, Dessa kan fungera som en vänlig vägvisare på vår väg genom jordelivet. De har alltid vårt högsta bästa i åtanke & kan se vad som ligger på vår livsväg trots att vi själva inte kan det. 


Under en medial vägledning ställer du dina frågor till mig & jag tonar in på dig, ditt högre jag & dina guider. Sedan blandar jag mina kort & kanaliserar de budskap som är menade för dig & ditt högsta bästa där du befinner dig jus nu.


Du kan välja mellan 1, 2 eller 4 frågor. Vägledningen sker på distans & du får svaren i ett dokument till din mail. Se Bokadirekt för bokningsvillkor.

Själsligt samtal

låt din själs röst visa vägen


Låt din själs röst göra sig hörd i detta samtal där jag med hjälp av mina mediala förmågor & inre visdom som gammal själ, högkänslig etc. öppnar upp ett tryggt space för dig att låta ditt innersta komma till tals.


Att sätta ord på våra känslor, vår längtan, våra sorger & vårt inre vetande kan vara både förlösande & vägledande. Det kan ge oss insikter & nedladdningar som aktiverar oss på vår själsväg. Det kan vara tändningen som behövs för vår inre flamma att blossa upp.


Kanske har du frågor som gäller din väg framåt, hur du kan vända dina svagheter till styrkor, hur du kan låta din intution styra vägen du ska gå. Kanske är du högkänslig i en okänslig värld & behöver stöd i hur du kan stanna i din känslighet & göra den till din superkraft. Kanske känner du att du inte hör hemma här på jorden, att din själ tillhör en annan plats & vill ha vägledning i hur du kan undersöka ditt ursprung. Kanske längtar du efter din tvillingsjäl & vill ha stöd i hur du kan attrahera in denne i ditt liv.


Frågorna kan vara många & jag vill med hjälp av detta samtal hjälpa dig att hitta svaren inom dig själv. Jag har erfarenhet av & kunskap om förtroliga samtal från ett hjärta, en själ till ett annat hjärta, en annan själ. Varmt välkommen att stiga in i ditt inre palats & låt din själs röst visa vägen.


Samtalet sker på distans, över telefon. Se Bokadirekt för bokningsvillkor.

unsplash