Djurkommunikation

låt din älskade djurvän göra sin röst hörd


Är du nyfiken på hur din älskade vän upplever sin tillvaro, om den önskar något, hur den ser på sig själv & omgivningen? Kanske har du en djurvän på andra sidan som du önskar få kontakt med.


Jag tar kontakt med ditt djur, levande eller avlidet på distans eller vid ett fysiskt besök i ert hem. Samtalet inleds alltid med att jag ställer frågor som berikar djuret som t.ex. hur djuret skulle beskriva sig själv, hur den mår, vad den tycker om att göra, hur den trivs i sin familj, vad den ser som sin livsuppgift osv. Senare i samtalet går jag in på de frågor som du som ägare eventuellt lämnat till mig. Om djuret förmedlar ett behov & du som ägare godkänner det så kan jag även ge healing till djuret efter samtalet.


Efter avslutat djursamtal förmedlar jag de budskap & de svar som kommit från djuret, till dig som ägare. Vid fysiskt samtal sker återkopplingen direkt. Vid distanssamtal så bokar vi en specifik tid för ett telefonsamtal. 


Våra djur är verkligen som änglar på jorden, mycket kloka & kan ibland bära jobbiga saker åt sin människa. Om detta kommer upp under samtalet så kommer jag kanske att fråga dig hur du själv mår. Om & hur mycket du vill berätta är upp till dig. Denna fråga ställer jag i all välmening & enbart för att du själv ska fundera över ditt välmående, hur det kan påverka ditt djur & på vilket sätt ditt djur vill hjälpa dig till bättre mående & djupare insikter.


Viktig bokningsinformation


Enbart djurets rättmätiga ägare kan boka ett djursamtal hos mig.


Alla samtal är unika & kan därför ta olika lång tid men totalt brukar ett samtal inkl. återkoppling ta ca 90 minuter. Önskas healing så tillkommer ca 30 minuter.


Jag bokar aldrig en specifik dag eller tid för djursamtal på distans utan samtalet sker i regel inom en vecka efter bokad tid. För samtal på plats i ert hem så bestämmer vi dock självklart en dag & en tid. Vid distanssamtal hör jag av mig till dig när jag genomfört samtalet & vi bokar då en tid för återkoppling via telefon.


Jag gör alltid mitt bästa för att få kontakt med djuret men respekterar djurets önskan om den inte vill svara på vissa frågor eller prata över huvud taget trots upprepade försök till kontakt. Jag gör maximalt tre (3) försök till kontakt. Du betalar bara om jag får kontakt. Vid distanssamtal ska betalningen vara mig tillhanda innan vårt telefonsamtal.


När jag återger djursamtalet under återkopplingen så gör jag detta muntligt. Du är välkommen att anteckna under tiden. Önskar du mina renskrivna anteckningar från samtalet så tillkommer en avgift på 150 kronor för min tid & energi. Anteckningarna skickas som en pdf-fil i efterhand till din mail. Ljudinspelning är ej tillåten utan mitt godkännande i förväg.


Innan samtalet med ditt djur så får du som ägare godkänna att jag ger djuret healing om djuret skulle förmedla ett behov och/eller en önskan. Detta gör att samtalet kommer att ta längre tid (ca 30 minuter) & därför tillkommer en kostnad på 200 kronor.


Vid hembesök tillkommer en resekostnad om 30 kronor/mil från min adress.


Inför djursamtalet behöver jag följande:

- djurets namn, ålder, kön & ras.

- veta hur länge djuret bott hos dig.

- ditt för- & efternamn.

- veta om du som djurägare godkänner healing till djuret.

- dina frågor till djuret.


Vid distanssamtal behöver jag förutom ovanstående också:

- en nytagen bild av djuret. Jag behöver tydligt kunna se hela djuret inkl. båda ögonen (undantaget djur med ögonen på sidan av huvudet). Det bör inte vara någon människa eller annat djur med i bilden.

unsplash