Medial vägledning

du frågar - dina guider svarar


Ibland bär vi på frågor som vi själva har svårt att svara på. Rädslor eller oro kring framtiden kan göra att vi får svårare att tona in & använda vår intution för att fatta viktiga beslut eller hitta svaren vi söker. Då kan det vara en befrielse att veta att vi ständigt är hållna av en högre kraft, vårt högre jag, våra guider & anhöriga på andra sidan, Dessa kan fungera som en vänlig vägvisare på vår väg genom jordelivet. De har alltid vårt högsta bästa i åtanke & kan se vad som ligger på vår livsväg trots att vi själva inte kan det. 


Under en medial vägledning ställer du dina frågor till mig & jag tonar in på dig, ditt högre jag & dina guider. Sedan blandar jag mina kort & kanaliserar de budskap som är menade för dig & ditt högsta bästa där du befinner dig jus nu.


Du kan välja mellan 1, 2 eller 4 frågor. Vägledningen sker på distans & du får svaren i ett dokument till din mail. Se Bokadirekt för bokningsvillkor.

unsplash