Reiki

det japanska healingarvet


Reiki är en metod för djup avslappning & självläkning. Den kommer ursprungligen från Japan & har sina rötter inom buddhismen. Filosofin bakom Reiki bygger på den kinesiska medicinen där man menar att Ki är den energi som genomströmmar allt levande & behöver vara i ett flöde för att vi ska hålla oss friska. I Reiki arbetar jag med att starta/öka detta flöde till områden i kroppen där den stagnerat för att på så sätt hjälpa kroppen till självläkning. Behandlingen är djupt avslappnande & hjälper sinnet till stillhet & kroppen till ro.

Reiki är en holistisk behandlingsmetod vilket innebär att den arbetar på både det fysiska, mentala, emotionella & själsliga planet. Enligt den japanska läran är det viktigt att dessa fyra bitar är i balans med varandra för att skapa en balanserad enhet. En filosofi som jag lever & arbetar efter.


Det finns en del forskning på Reiki som bl.a. visar att nivåerna av smärta, trötthet & depression minskar med hjälp av återkommande behandling. Reiki används som komplement till traditionell sjukvård på sjukhus i många länder, där ibland Australien, England, Italien, Norge, Portugal, Spanien, Tyskland & USA. I Sverige är Reiki godkänt av skatteverket som rehabiliterande friskvård.

Reiki hos mig
en helande stund i stillhet


Varje behandling hos mig inleds med ett kortare samtal där du får svara på några frågor om din hälsa. Du får också möjlighet att ställa frågor till mig. Under en fysisk behandling ligger du nedbäddad med filtar på en mjuk bädd, vilandes till tonerna av lugn, hjärtöppnande musik.Du behåller alla kläder på under behandlingen. Jag håller sedan mina händer på eller strax ovanför din kropp under hela behandlingen.

Behandlingen avslutas med ett kortare samtal där du får möjlighet att ventilera tankar & upplevelser samt ställa frågor. Denna stund hålls kort för att upplevelsen ska få landa i stillhet hos dig & för att du ska få utrymme att lyssna inåt. Inom några dagar efter behandlingen kontaktar jag dig för en kort uppföljning, för att se hur du mår.

Distansbehandlingarna går till på liknande vis men du som klient befinner dig på en lugn & ostörd plats i ditt hem under tiden som du tar emot Reiki från mig. Behandlingen inleds & avslutas på samma sätt som den fysiska behandlingen där du som klient erbjuds samtal över telefon eller via mail. Se Bokadirekt för bokningsvillkor.

Djurhealing
läkning för din älskade vän


Det är inte bara vi människor som behöver hjälp till hälsa, välmående & självläkning. Våra djur är i regel mycket duktigare än oss på att hjälpa sig själva att må bra men ibland behöver också de hjälp. Då är det vår skyldighet som djurägare att ge våra djur den vård som de behöver.


Djur har alltid haft en mycket speciell plats i mitt hjärta. Jag använder min healing i mötet med alla djur & jag vill ge tillbaka till dessa underbara varelser som givit mig så mycket genom hela mitt liv. Därför vill jag hjälpa dig som djurägare att ge extra omvårdnad & kärlek till din bästa vän.


Djurhealing kan lindra oro, smärta, lidande, oönskade beteenden samt stärka både det fysiska & psykiska välmåendet hos djuret. Det kan också bidra till att du som ägare får en ökad förståelse för ditt djur & att ni tillsamans får en bättre relation.


Jag erbjuder både fysiska besök i ditt & djurets hem i Gävle med omnejd (30 kronor/mil från min adress tillkommer) samt djurhealing på distans. Hemma hos er bestämmer ditt djur var & hur den vill ta emot healingen. På distans tonar jag in på ditt djur på samma sätt som vid en vanlig distansbehandling. För distanshealing behöver jag en nytagen bild av djuret. Jag behöver tydligt kunna se hela djuret inkl. båda ögonen (undantaget djur med ögonen på sidan av huvudet). Det bör inte vara någon människa eller annat djur med i bilden.


Jag frågar alltid om djurets tillåtelse innan jag ger healing & respekterar djurets egna vilja, oavsett vad du som ägare anser dig vilja. Se Bokadirekt för bokningsvillkor.

Chakrabalansering

skapa flöde & harmoni


Vår energikropp består av tusentals mindre energipunkter, s.k. navis, där energin flödar igenom. Utöver dessa består energikroppen även av större energipunkter, chakran, där energin möts. Navis & chakran kan ses som virvlar eller hjul av energi som ständigt är i rörelse. För att vi ska känna oss friska, välmående & i balans krävs att dessa hjul snurrar i takt med varandra & att energin kan strömma fritt genom dessa. Ett blockerat eller överaktivt chakra kan upplevas som en tryckande eller irriterande känsla kring området. Vi kan även uppleva besvär från muskler, vävnader & organ kopplade till chakrat.

Inom den holistiska läran talar man framför allt om de sju chakran som finns belägna från roten av vår ryggrad upp till vår hjässa. Vid en chakrabalansering, där jag arbetar med att ta bort blockeringar & balansera energiflödet genom chakrat, är det dessa sju chakran jag arbetar med. En chakrabalansering är en kortare behandling som påminner om en Reikibehandling. Samma livsenergi genereras till ditt chakrasystem genom att jag håller mina händer på eller strax ovanför din kropp, på chakrapunkterna.Precis som vid en Reikibehandling ligger du nedbäddad med filtar på en mjuk bädd. Du behåller alla kläder på under behandlingen. Behandlingen inleds & avslutas med ett kortare samtal.

Observera att chakrabalansering även kan ges som distansbehandling. Då fungerar det på samma sätt som vid distansreiki. Se Bokadirekt för bokningsvillkor.

unsplash